Về Chúng Tôi.

Bếp Cụ Nho là những người trẻ năng động, đam mê và tràn đầy nhiệt huyết.  Với tầm nhìn mang đến cho con người trên toàn Thế Giới một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Chúng tôi tự hào được phục vụ các loại Xôi hoàn hảo nhất, vì sức khỏe người tiêu dùng, giữ gìn và lưu truyền văn hóa truyền thống, đặc sắc của người Việt Nam