HỢP TÁC MỞ ĐIỂM BÁN.

  • THU NHẬP: 5 triệu – 20 triệu/Tháng

  • VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU: 16 triệu.

  • XÔI CỤ NHO SẼ GIÚP BẠN: Chốt mặt bằng, đào tạo người quản lý, nhân viên bán hàng theo đúng quy trình…

5 triệu - 20 triệu

LỢI NHUẬN