ĐẦU TƯ MỞ CHI NHÁNH.

  • Thu nhập 20-100 triệu/tháng tùy địa điểm
  • Xảy ra lỗ Xôi Cụ Nho chịu cho 50% số tiền lỗ cùng nhà đầu tư
  • Đào tạo và chuyển giao công nghệ, quy trình, hướng dẫn vận hành chi nhánh.
25%-35%

Lợi nhuận