HỢP TÁC MỞ ĐIỂM BÁN.

  • THU NHẬP mỗi tháng 5 - 20tr
  • Đầu tư ban đầu 16tr
  • Xôi Cụ Nho sẽ giúp bạn: Chốt mặt bằng, đào tạo người quản lý, nhân viên bán hàng theo đúng quy trình...
5tr - 20tr

Lợi nhuận