XÔI CỤ NHO HÂN HẠNH CUNG CẤP XÔI CHO SỰ KIỆN CỦA HỘI PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT

Vào tháng 3 vừa qua, Hội phát triển doanh nghiệp tổ chức 1 sự kiện để kết nối các CEO và các bạn trẻ Startup để chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Và Xôi Cụ Nho được vinh hạnh cung cấp xôi cho toàn bộ các anh chị là doanh nghiệp trong sự kiện lớn này

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *