Ngoài gạo nếp cái hoa vàng thơm ngon đặc biệt, ngô cũng phải lựa chọn kỹ, bung ra, lấp ló cả mầm phôi trắng nhưng vẫn phải còn nguyên hạt. Sau đó đổ ngô ra rá, rửa qua cho hết mùi vôi, để nguội, trộn với gạo nếp, xóc thêm chút muối, rồi mới đem đồ.Xôi đồ chín hạt xôi mềm, dẻo, nở bung, xôi và ngô phải quyện lấy nhau. Cũng như xôi xéo, xôi Ngô không thể nào thiếu đậu xanh đồ chín, giã mịn, nắm thành nắm. Hành được phi giòn rộm. Nước phi hành được dùng để rưới lên xôi