TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT XÔI CỤ NHO.

  • LƯƠNG KHỞI ĐIỂM: 8 triệu/tháng

  • Đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật nhà nước

  • Được đào tạo và rèn luyện trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp

8 triệu/tháng

THU NHẬP