PHÓNG SỰ VỀ BẾP QUA GÓC NHÌN CỦA CHUYÊN GIA NHƯỢNG QUYỀN QUỐC TẾ

Posted on by admin in

Nhượng quyền ngành F&B.

Đi qua 2 lần dịch bệnh và những biến đổi của thị trường, tương lai cho việc kinh doanh ẩm thực và những chia sẻ từ chuyên gia và kinh nghiệm của những lão tướng trong mảng nhượng quyền ngành F&B.

__________________

Nguồn: Phóng sự HTV