ÔNG TRÙM ĐIỀN QUÂN – COLOR MAN THÍCH THÚ KHI LẦN ĐẦU ĐƯỢC ĂN XÔI XÉO

Posted on by admin in

Thời xưa, bạn muốn kể gì, nói gì về sản phẩm và mô hình do bạn Chủ động tuyên bố, chủ động lựa chọn kênh truyền thông để truyền tải thông điệp bạn mong muốn tới khách hàng.

Thời nay, thời của công nghệ số, thế giới đã không còn giới hạn, bạn mất quyền chủ động nói về mình, một sự thực mà rất ít người chịu chấp nhận. Những lợi thế cạnh tranh về mô hình, về sản phẩm nếu không được đào tạo, truyền để thông trong nội bộ thì nói chi tới việc Khách hàng biết vào thấu hiểu sự hi sinh lợi ích của doanh nghiệp vì những lợi thế cạnh tranh đó. Đổi lại, chỉ 1 sơ suất nhỏ vì sự vô tình hay cố ý sẽ gây khủng hoảng truyền thông trên diện rộng với tốc độ chóng mặt.

Thế nên, để thương hiệu phát triển bền vững, không bằng con đường nào khác ngoài việc cẩn trọng xây nền tảng thật vững chắc, sự khác biệt của doanh nghiệp được xây nên từ hệ giá trị cốt lõi, sản phẩm và mô hình đủ tốt, hướng tới cộng đồng ắt sẽ được khách hàng ủng hộ. Bếp không có thời gian dựng video, nhưng được rất nhiều youtuber review sản phẩm/mô hình tại ghánh xôi. Thứ 2 đầu tuần – Mr. ColorMan Điền Quân kể về câu của 2 cô gái bán xôi tại 105A Hoàng Hoa Thám.

—————-

NGUỒN: COLOR MAN