VTV1 NÓI VỀ XÔI CỤ NHO – BẢN TIN TÀI CHÍNH KINH DOANH

Posted on by admin in No Comments

Quá trình vận hành và khởi tạo điểm bán là hành trình Bếp Cụ Nho mong muốn mang lại giá trị cho cộng đồng, đối tác cùng các cộng sự của mình. Mô hình nhượng quyền tại Bếp đã chứng minh được hiệu quả kinh tế và tính hợp lý trong vận hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *